SIFAT MUKMIN SEJATI

Keimanan yang benar itu harus memenuhi tiga syarat: Qoulun billisan (diucapkan denganlisan), tashdiqun bil qolbi (dibenarkan dalam hati), dan ‘amalun bilarkan (dibuktikan dengan amal perbuatan).

Kategori
Share